____________________ Wprowadzenie  ___________________

Trzcinica to miejscowość położona w południowo-wschodniej Polsce, kilka kilometrów na północny zachód od Jasła. Znajduje się tam grodzisko nazywane od wieków „Wałami Królewskimi”. Na miejsce to badacze zwrócili uwagę już w XIX wieku, a w XX wieku prace wykopaliskowe prowadzono tu wielokrotnie. Badane było przez archeologów w latach 50. i 60. oraz w latach 1991-1998, 2005, 2006. Rewelacyjne wyniki naukowe przyniosły interdyscyplinarne badania prowadzone przez autora w ostatnich piętnastu latach (Gancarski 2006). Odkryto i przebadano tu jedne z najstarszych w Polsce osad obronnych z początków epoki brązu (2000-1350 p.n.e.) i stwierdzono pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na tereny Polski. W latach 2000-1600 p.n.Ch. zamieszkiwała tam ludność tzw. grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej. Potem, w latach 1600-1350 p.n.Ch. osiedliła się ludność wielkiej cywilizacji epoki brązu jaką była zakarpacka kultura Otomani-Füzesabony. Szczególna wartość historyczna i kulturowa tego miejsca sprawia, że nazywane jest także „Karpacką Troją”. Znajduje się tu również najstarsze, jedno z najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich w Polsce (780 – 1030 r. n.e.), zajmujące powierzchnię prawie 3 ha (Gancarski 2004). Odkryto tu ponad 160.000 zabytków, w tym wiele unikatowych, jak wytwory sztuki pradziejowej, wyroby z brązu, żelaza, kości, bursztynu, srebra i złota. Nakładały się tu i łączyły różnorodne wpływy kulturowe. Grodzisko należy do najważniejszych zabytków archeologicznych w Polsce.

Zamieszczony tekst, zdjęcie i rysunek dzięki uprzejmości                         Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. http://www.muzeum.krosno.pl/index.htm