_______ WYKAZ NAJCIEKAWSZYCH ZABYTKÓW W JAŚLE. ____

1. Kościół parafialny (Fara) p.w. Wniebowstąpienia NMP w Jaśle z XV w.  Parafia w Jaśle powstała przed 1326 r. Obecny murowany kościół jest najstarszym obiektem zabytkowym .... http://www.zabytkowe.koscioly.sl.pl/podkarpackie/jaslo/jaslo_fara.htm   http://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/
2. Kościół p.w. św. Stanisława (dawna kaplica gimnazjalna)   
Historia Gimnazjum i Liceum  : http://www.1lo.jaslo.pl/index-1.php?page=historia&                                     

1.                2.

3. Sanktuarium św. Antoniego z Padwy z figurą św. Antoniego patrona Jasła.

4. Stary Cmentarz z bramą cmentarną przy ul. Zielonej 

5. Kaplica Lisowieckich i Kaplica cmentarna na Starym Cmentarzu w Jaśle.

6. Stary Cmentarz Żydowski przy ul. Floriańskiej.   
Cmentarz żydowski w Jaśle został założony w XIX wieku. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/katalog_karpaty_jaslo.html   http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Kirkut-jaslo.jpg                                    

7. Klasztor Sióstr Wizytek, Górka Klasztorna. http://www.jaslo.wizytki.pl/

8. Rynek14, kamienica mieszczańska z 2 poł. XVIII w. 

4.                7.

7.               11.

9. Rynek, Figura św. Jana Nepomucena z 1770 r.

9.                      10.

10. Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle, ul. Sokoła.

11. Pałac w Gorajowicach .

12. Dom przy ul. Staszica 8 .

13. Dom przy ul. Staszica 12 .

14. Cmentarz wojenny z I wojny światowej Jasło-Podzamcze.

15. Pomnik na terenie byłego cmentarza z I wojny światowej na osiedlu Jasło-Ulaszowice.

16. Park Miejski, pomnik Tadeusza Kościuszki z 1879 r., Grób Nieznanego Żołnierza, altana Glorietka z 1900 r.

Jako miejsce zabytkowe należy uznać pozostałości po zamku Golesz i fragmenty
murów wzmacniających skarpę przy ul. Wałowej oraz zabudowę placu Targowicy. Na szczególną uwagę zasługują zabytki ruchome znajdujące się w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Ponadto w Trzcinicy odkryto pierwszą po północnej stronie Karpat osadę obronną ludności kultury Otomani-Füzesabony i pierwsze tak dobrze ufortyfikowane osiedle obronne z początków epoki brązu w Polsce. Karpacka Troja w Trzcinicy to miejsce niezwykłe, jedyne tego rodzaju w Polsce. Planowana inwestycja zakłada powstanie tu na bazie dokonanych odkryć skansenu archeologicznego - karpacki Biskupin. Będzie to unikalny kompleks turystyczny, przyciągający w przyszłości dziesiątki tysięcy zwiedzających. Zrekonstruowane zostaną odcinki umocnień obronnych i wałów, odtworzone domostwa ludzi żyjących tu przed wiekami.  Powstanie pawilon wystawowy, gdzie można będzie obejrzeć odkryte tu zabytki i infrastrukturę turystyczną. źródło tekstu :
http://www.bip-podkarpacie.pl/jaslo//zalaczniki/12556.pdf                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------TRZCINICA (gm.Jasło)
Kościół parafialny pw. św. Doroty
                                                                                                   
http://www.podkarpackie.pl/szlak/obiekt.php?akcja=TRZCINICA       http://www.dziedzictwo.ekai.pl/@@trzcinica_kosciol_sw_doroty                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------Jasło jest jedynym miastem o tej nazwie w kraju. Położone jest u podnóża Karpat, w województwie krośnieńskim, ok. 140 km na wschód od Krakowa, w dogodne dla średniowiecznego osadnictwa. Już w 1261 r. istniała tu osada targowa należąca do cystersów. Tędy przebiegały szlaki handlowe prowadzące na .....http://www.fara-jaslo.rzeszow.opoka.org.pl/dz_j.htm       

Historia miasta                                                                                                     Pierwsze wzmianki o Jaśle pochodzą z 1185 r. W źródłach pisanych pojawia się wówczas osada „Iassyel" (starosłowiański: czysty, jasny), podarowana cystersom przez założyciela klasztoru w Koprzywnicy komesa Michała Bogorię. Jednak bez wątpienia osadnictwo w miejscu obecnej zabudowy miasta i w najbliższej okolicy, istniało już dużo wcześniej. Wskazują na to znaleziska i odkrycie ...  http://ziemiajasielska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34        

Jasło jest jednym z najstarszych miast na Podkarpaciu, mimo to posiada bardzo niewiele zabytków.  Częste w przeszłości pożary niszczyły jego materialną substancję. Oryginalną XIX-wieczną zabudowę zamienili w gruzy hitlerowcy. Obecny wygląd Jasła jest efektem jego powojennej odbudowy niemal od podstaw. http://priv.twoje-sudety.pl/~monek/ock/jaslo.htm                                                                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------WĘDRÓWKI PO REGIONIE : WZGÓRZE ZAMKOWE "GOLESZ" I OKOLICE            Naszą wędrówkę najlepiej rozpocząć wysiadając na przystanku Jasło-Krajowice (1). Idąc  .....  http://jaslo.atspace.com/golesz.html                                                                            -------------------------------------------------------------------------------------------------------Bóbrka: Skansen - Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza http://www.geo.uw.edu.pl/BOBRKA/index.htm                                                                                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------Transgraniczny szlak naftowy łączy ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego. Jego główną oś: Jasło – Krosno – Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne – Sambor -Borysław –Drohobycz – Lwów  : http://www.beskidniski.org.pl/szlaki/naftowy/pl/szlak_jaslo_pl.htm