________________ Podpisanie Umowy ____________________

W    dniu     13   marca     2007  r.     w    Warszawie   miedzy   Muzeum  Podkarpackim    w   Krośnie    a   Ministrem    Kultury   i   Dziedzictwa Narodowego została zawarta Umowa  Finansowa  o  dofinansowanie  Projektu      „Skansen    archeologiczny    Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

                                 

                               

W   imieniu    Muzeum    (jako Beneficjenta)   Umowę   podpisali:  Jan Gancarski  –  dyrektor  placówki oraz  Wiesława  Gawron  –  główna księgowa,    natomiast     w     imieniu     Ministra     (jako   Instytucji Pośredniczącej   dla    odnośnego  Priorytetu)   –   Wojciech  A. Kwiatkowski,     dyrektor    Departamentu    Ekonomicznego. Bezpośrednim efektem Umowy będzie rozpoczęcie przekazywania na rzecz Muzeum środków finansowych na budowę  Skansenu.  Pierwsze   prace   przygotowawcze   i   budowlane   ruszą   już   w   lipcu 2007 r.                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

żródło tekstu i zdjęcia :  http://www.muzeum.krosno.pl/