_______________ Wykonawca Wybrany _________________

W dniu 10 września 2007 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie podpisano dziewięciomilionowy kontrakt  z  generalnym  wykonawcą  – Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunalnego  w  Jaśle  na  budowę  skansenu archeologicznego   „Karpacka Troja”  w  Trzcinicy. Skansen ma być gotowy do końca  2009  roku,  a  jego  otwarcie  zaplanowano  na  wiosnę  2010  roku.  Koszty budowy skansenu zostaną pokryte z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który przeznaczył na ten cel  7 mln zł.  Pozostała  część  wydatków  ma  być  sfinansowana przez samorządy województwa, powiat jasielski, miasta Jasła i gminy Jasło.

                              

Foto: podpisanie kontraktu (od lewej Jan Gancarski - dyrektor Muzeum, Wiesława Gawron - główna księgowa Muzeum oraz Bogdan Idzik – prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Jaśle) 

__________________________________________________________

Zamieszczony tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości                            Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. http://www.muzeum.krosno.pl/index.htm