____________________ Banks in Krosn___________________.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Krośnie
ul. Łukasiewicza 110a
tel. (13) 437 40 00
_________________________________________________________________

Bank Millenium S.A.
ul. Grodzka 68a
tel. (13) 436-15-92
_________________________________________________________________

Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie
ul. Powstańców Warszawskich 3
tel. (13) 437 31 17                                                                       
_________________________________________________________________


Bank Pekao S.A. II Oddział w Krośnie
ul. Bieszczadzka 5
tel. (13) 436 13 88                                                                        
_________________________________________________________________

Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. I Oddział w Krośnie
ul. 1000-Lecia 1
tel. (13) 436 47 49                                                                                         
_________________________________________________________________

Bank Spółdzielczy w Rymanowie
Punkty kasowe w Krośnie
ul. Krakowska 187 - tel. (13) 420 36 50
ul. Staszica 1a - tel. (13) 420 44 25
ul. Lewakowskiego 7 - tel. (13) 420 44 65
_________________________________________________________________

GE Money Bank S.A.
ul. Tkacka 2b
tel. (13) 436 13 81
_________________________________________________________________

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Krośnie
ul. Rynek 8
tel. (13) 436 24 90
fax (13) 436 77 08
_________________________________________________________________

Invest Bank S.A. - Oddział w Rzeszowie Filia w Krośnie
ul. Lwowska 2
tel. (13) 420 24 40                                                                      
_________________________________________________________________

Kredyt Bank S.A. - Oddział w Krośnie
ul. Lewakowskiego 23

tel. (13) 437 34 10
Informacja  tel. (13) 437 34 40                                                                     
_________________________________________________________________

PKO Bank Polski S.A. Oddział w Krośnie
ul. Bieszczadzka 3

tel. (13) 436 48 11
Dyrektor, Sekretariat
tel. (13) 432 28 80                                                                                           
_________________________________________________________________

PKO BP S.A. - Oddział w Krośnie Ekspozytura
ul. Słowackiego 4
tel. (13) 432 17 61
tel. (13) 432 74 33 _________________________________________________________________

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Krośnie
ul. 1000-Lecia 6
tel. (13) 436 61 62
tel. (13) 436 61 63                                                                                           
_________________________________________________________________

Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. w Lublinie Oddział w Krośnie
ul. Kapucyńska 1
tel. (13) 436 37 78 _________________________________________________________________