_______________ Prace Budowlane w 2007 ______________

Prace  nad   budową   skansenu   archeologicznego   Karpacka  Troja            w  Trzcinicy  rozpoczęły się w dniu  4  października  2007 r. Budowa realizowana  jest  w  ramach  projektu  dofinansowanego  przez Mechanizm  Finansowy  EOG.

Do końca roku 2007 przygotowano teren pod zabudowę i zrealizowano roboty budowlano-montażowe -  stan  zerowy,  częściowo  stan  surowy  i wykończeniowy pawilonu wystawowego. Wykonano regulację cieku. Przystąpiono  do  budowy  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych, wykonano  nasyp  drogi  prowadzącej  na  samo  grodzisko. 

Przy skansenie postawiono 2 tablice reklamowe, a jedną zamontowano na  budynku  Muzeum  Podkarpackiego  w  Krośnie.

  

 

Na bieżąco Zespół Inżyniera Kontraktu oraz Zespół Projektowy monitorował przebieg realizacji Projektu. 

Koszt  budowy   w   2007  roku  wyniósł   ok. 340.000 zł.

__________________________________________________________

Zamieszczony tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości                            Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. http://www.muzeum.krosno.pl/index.htm